Καλάθι προϊόν - 0,00 €

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

Μερικό Σύνολο: 0,00 €

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Σας παρακαλούμε να ελέγχετε το δέμα σας όταν το παραλάβετε από την courier- μεταφορική. Καθότι γίνεται έλεγχος από την εταιρεία και η συσκευασία φεύγει από εμάς σε καλή κατάσταση θα πρέπει να μην παραλάβετε ένα προϊόν του οποίου η συσκευασία βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε  άμεσα μαζί μας και να μη παραλάβετε την παραγγελία σας (άρνηση παραλαβής).

Αναιτιολόγητη Υπαναχώρηση

Σύμφωνα με το νόμο, ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την συναφθείσα σύμβαση πώλησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης αρκεί ο πελάτης να στείλει μέσω e-mail την φόρμα υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών με την οποία θα ενημερώνει την εταιρία για την απόφαση του να επιστρέψει το προϊόν, ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα. 

Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή). Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον πελάτη. Η επιστροφή γίνεται στη διεύθυνση Λ. Ιασωνίδου 9, ΤΚ 57008, Ιωνία Θεσσαλονίκης τηλ. 2310 781-177 & 2310 784-160.

Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο πελάτης για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, εντός 10 ημερών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όμως, δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα και να γίνει ο σχετικός έλεγχος. Εάν έχει γίνει χρήση του προϊόντος πέρα από την απλή θέση σε λειτουργία, ενδέχεται να υπάρξει μείωση στο ποσό επιστροφής ή να μην μπορεί να επιστραφεί.

Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή

Κατ' εξαίρεση, το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του πελάτη από τη σύμβαση εξ αποστάσεως πωλήσεως δεν εφαρμόζεται εκ των διατάξεων του ν. 2251/1994 και ο πελάτης δεν μπορεί να επιστρέψει αζημίως το αγορασθέν προϊόν, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Στις περιπτώσεις των προϊόντων έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον καταναλωτή, με ειδικές προδιαγραφές ή απαιτήσεις του καταναλωτή ή εν γένει προϊόντα εξατομικευμένα για τον καταναλωτή (custom made προϊόντα). Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι ηλεκτρονικές συσκευές που εξατομικεύονται από τον ίδιο τον καταναλωτή μετά την παραλαβή τους με καταχώρηση (registration), όπως π.χ. καταχώρηση (registration) μιας συσκευής τύπου smartphone κ.λπ.
 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους σαφώς υπεκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο. Ενδεικτικά, χρήση ηλεκτρικής συσκευής συνιστούν η εγκατάσταση (π.χ. κλιματιστικά), η θέση σε λειτουργία (π.χ. ψυγεία, πλυντήρια ρούχων/πιάτων), η καταχώρηση (registration) του προϊόντος (π.χ. smartphones), η τοποθέτηση συστατικών μερών (π.χ. μελάνια, toner κ.λπ.) πάνω στο προϊόν, χρήση προϊόντων προσωπικής φροντίδας κ.λπ.
 • Στις περιπτώσεις υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή λογισμικού που έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους.
 • Στις περιπτώσεις προϊόντων που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους υγείας ή υγιεινής (π.χ. ξυριστικές/αποτριχωτικές μηχανές, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, μαγειρικά σκεύη κ.λπ.). 
 • Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. 

Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή του προϊόντος καθώς και η επιστροφή χρημάτων.

Υπαναχώρηση λόγω ελαττωματικού προϊόντος,  λανθασμένης αποστολής κλπ

Κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας ο πελάτης υποχρεούται - παρουσία του μεταφορέα-  να ελέγχει τα αγαθά που του παραδίδονται, προκειμένου να διαπιστωθούν εγκαίρως τυχόν εμφανή ελαττώματα (χτυπήματα, αλλοιώσεις, γρατζουνιές, ελλιπή εξαρτήματα κλπ) ή τυχόν εσφαλμένη αποστολή προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, την εταιρεία και κατόπιν σχετικής συνεννόησης να επιστρέφει το προϊόν.

Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης έχει δικαίωμα κατ' επιλογή του:

 • Να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, εκτός αν το ελάττωμα είναι επουσιώδες
 • Να ζητήσει, χωρίς επιβάρυνση, τη διόρθωση ή αντικατάσταση προϊόντος με άλλο, εκτός εάν μια τέτοια ενεργεία είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες
 • Να ζητήσει χωρίς επιβάρυνση, την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο μοντέλο της αρέσκειας του σε αντίστοιχη τιμή. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής ή/ και της νέας αποστολής στις περιπτώσεις αντικατάστασης /αλλαγής θα βαρύνουν την εταιρεία. 
Από τη στιγμή που ένα προϊόν θα παραλαμβάνεται από τον πελάτη και θα υπογράφεται η παραλαβή του, θεωρείται πως παρελήφθει σε άριστη κατάσταση.

 Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

 • Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο εκάστοτε προμηθευτής. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Θα πρέπει να σημειωθεί πως αν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρεί ότι το πρόβλημα του προϊόντος αφορά θέμα χρήσης, τότε θα πρέπει να προηγηθεί διάγνωση του επίσημου service του εκάστοτε προμηθευτή.
 • Στην περίπτωση των λευκών συσκευών (ήτοι, ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια, κλπ) και των κλιματιστικών μηχανημάτων, απαιτείται να έχει προηγηθεί επίσκεψη του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου της προμηθεύτριας εταιρείας και έγγραφη βεβαίωση περί της διάγνωσης της βλάβης της συσκευής, έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA). Σε περίπτωση χτυπημένου προϊόντος το οποίο δεν αναφέρετε πάνω στο σχετικό Δελτίο Αποστολής και Φορτωτική, το Welcome Stores Petridis δεν θα προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος.
 • Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων (DOA εντός 7 ημερών), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε την αξία. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. 
 • Στα προϊόντα που δεν είναι DOA, ακολουθείται κανονικά η διαδικασία της εγγύησης από τον προμηθευτή (επισκευή, αντικατάσταση ανταλλακτικού κλπ). Σε κάθε περίπτωση άμεσα υπεύθυνα για τυχούσες βλάβες είναι τα τμήματα service των προμηθευτών. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, η εταιρεία υποχρεούται να κάνει αντικατάσταση με το ίδιο, αντίστοιχο ή αλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (την διαφορά την επιβαρύνεται ο πελάτης). Να ενημερώσουμε πως μετά το πέρας των 14 ημερών δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Μείωση αξίας προϊόντος

Ο καταναλωτής θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Συνεπώς, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο, π.χ.:

- Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 15%.

- Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα και έχουν ενεργοποιηθεί με τον τρόπο της αρχικής εγκατάστασης (όπως εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, laptop, tablet, desktop, smartphones, φωτογραφικές μηχανές, τηλεοράσεις, αξεσουάρ, όπως βάσεις στήριξης κ.λπ.), θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 20%. Αν η συσκευασία τους είναι πλήρης, αλλά έχουν ενεργοποιηθεί, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 10%.

- Προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τα παρελκόμενά τους (όπως γυαλιά 3D, ακουστικά, βάσεις στήριξης κ.λπ.), θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 15%.

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στην εταιρεία, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από την εταιρεία με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η εταιρεία να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη  καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Η εταιρεία σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.).

Δωρεάν μεταφορικά (ισχύουν όροι & προϋποθέσεις)
Για παραγγελίες άνω των 200€ εντός Θεσσαλονίκης 
Δικαίωμα επιστροφής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος
Αντικαταβολή, Τραπεζική Κατάθεση ή με Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα

BRAND & CLIENTS